Trochsette mei Surhuzum Open Air

It wie in modderich festivalwykein ferline wike, mar dat hold de Friezen net tsjin. “We sette troch”, klonk it motto fan it SOA Festival yn Surhuzum. By oankomst yn Surhuzum rieden wy ús auto it sompige gersfjild op. “Ast der jûn net útkomme kinst, komt der wol in trekker dy’t dy derút sleept”, bewissigen de […]

In festival sûnder stekken

Ferline wike kaam ik wer thús fan in reis nei it Baltyske festival Kilkim Žaibu, in festival mei Baltyske folkstradysjes en metalmuzyk yn Litouwen. It festival wie yn in grut park, lykas Vijversburg yn Tytsjerk, mei in lânhûs en in grutte mar. Ik helle mei myn freon Axl en ús freon Ate (dy’t op ’e […]

Fan Frjentsjer oant Kaunas

Op dit stuit befyn ik my yn de sjarmante stêd Kaunas, yn Litouwen. In gesellige âlde stêd, dêr’t ik justerjûn nei in reis fan sân oere, of acht ast it tiidsferskil fan in oere meitelst, oankaam. Ik checkte yn by myn hotel, tapaslik Broken Bed Hotel neamd, dat in grappige útstrieling hat mei donker ferve […]