Lucht, licht, loft, ljocht

Hollânske homonimen

Wiegman en Williams

Ed Knotter lit sjen dat deselde lettertekens yn ferskillende situaasjes net gelyk klinke.

Acht winners Rely Jorritsmapriis 2024

Trije ferhalen en fiif gedichten wurde dit jier bekroand.

Ferriederlike freonen

Wa’t seit dat it Frysk krekt Hollânsk is, hat it mis.

Kurieus en ynteressant

Wat hat taal dochs nijsgjirrige kanten, falt Ed Knotter op.

Fryske Bewegingsdei: in poadium foar nij talint en debat

De earste Fryske Bewegingsdei yn Teäter De Bres wie in sukses

Nije talen by Google Translate

No ek yn Papiamintsk en Limburchsk

400 Frysktaligen socht foar online eksperimint oer ûnderbewuste foaroardielen

It duorret 10-15 minuten

Nije Fryske teäterlêsboeken lansearre

Teäterlêzen is in effektive metoade om jonge bern it lêzen te learen.

Pseudofrysk

Mei sels betochte wurden kin in nuver soarte fan Frysk ûntstean, foel Jan Breimer op.