Arjen wie yn Lausitz: Sorbysk? Fansels!

Al fjirtjin iuwen wenje de Sorben yn ’e Lausitz, in gebiet yn de eardere DDR tusken Berlyn, Görlitz en Dresden. De Sorben – ek wol Wenden neamd – binne in West-Slavysk folk sûnder eigen nasjonale steat. Arjen J. Dijkstra wie ferline wike foar de Fryske Beweging en de Fuen by de Sorben. Krektlyk as de […]