vv Beetgum 75 jarig jublieum edisy

Wy binne te gast bij de foetbâl ferening fan Bitgum en sitte samen met de foorsitter, speulers fan ‘t eerste en ‘t tweede. De klup bestaat dus 75 jaar en dat wort folgend weekind dan ok goed fiert met de “jubileum dagen”. Fan donderdeg 6 t/m saterdeg 8 juni is er fan alles te beleven […]

St.-Anne – St.-Jabik Special

In deuze ôflevering hè we maar liefst 6 gasten bij ôns op besoek. Drie fan St Anne 4 en drie fan St Jabik 2. Want ankem sundeg met de Stannemet is ‘t DerbyDay! Wij binne benijd of se al ‘n bitsie skerp binne foor deuze wedstriid. St Anne 4 wil hun natuurlik revancheren na de […]

Rome – Mudrun – Koaningsdâg

De mannen binne weer werom fan hun trip in Rome. Se fertelle wat se dêr allegaar hè metmaakt. Se konden niet lang útruste, want 2 dagen later deden ze met an de Mudrun in Berltsum. Weer ‘n dag later waar ‘t ok al weer Koaningsdâg. Rick most optrede in Wommels en kreeg kompliminten fan ‘n […]

De kachel is útdooft

Dé Bildtse podcast over alles wat d’r in ôns leven gebeurd! We nimme jim met in de gekste aventuren & ôns moaiste ferhalen. 20 miljoen streams, ‘n platina plaat, optreden voor meer dan 10 dúzend mînsen, ôns gast fan deuze ôflevering het dut allegaar beraike kinnen. Kees Postma skuuft by ôns an en fertelt over […]

Interessante groepsapps!

Dé Bildtse podcast over alles wat d’r in ôns leven gebeurd! We nimme jim met in de gekste aventuren & ôns moaiste ferhalen. Na ‘n paar ôfleveringen met ferskillende gasten fonnen de mannen ‘t nou wel weer es tiid om tegaar één op te nimmen. Se blikke werom naar de ôflopen ôflevering(en), en binne netuurlik […]

Bildtse rockstars op besoek

Dé Bildtse podcast over alles wat d’r in ôns leven gebeurd! We nimme jim met in de gekste aventuren & ôns moaiste ferhalen. In de eerste ôflevering fan 2024 he we de mannen fan de band “Bildtstar” op besoek, althans… ‘n deel d’r fan. Ankem frijdeg komt de spektaculaire fideoklip fan hun nijste singel “Burning […]