Bingo yn ’e tún

Yn it Foar alles in ferske-boek stiet in aardige bûtenbingo beskreaun. Dy hat Tjits mei de bern yn ’e teätertún dien. Tjits kin allinnich net sa goed tekenje, dus de bern freegje geregeld wat se no krekt sykje moatte.