De Sûnde fan Haitze Holwerda

Yn juny is yn Boksum it lokaasjeteäter ‘De Sûnde fan Haitze Holwerda’ te sjen. De kaarten binne no te keap! ‘De Sûnde fan Haitze Holwerda ’ is it ferhaal fan Ulbe van Houten oer in Fryske greidboer en syn konflikt mei syn Biltske arbeiders, de ûngetiders. It ferhaal spilet om 1900 hinne op in pleats […]