Boek fan Robert Adjiet oer de frijheid en de Friezen

Wa binne dat eins: de Friezen? En wêrom steane se sa tige op harren frijheid? Steven Sterk fan útjouwerij Noordboek op ’e Gordyk hat ein maaie in boekje útjûn fan skriuwer Robert Adjiet, dy’t wiidweidich oer dat tema fertelt. Adjiet beskriuwt de swide en lichtfuottige skiednissen fan Fryslân en ûndersiket sawol yn de breedte as […]