Ha Goeie!

Hjoed wiene we by de Fytsalvestêdetocht! En we setten in soad entûsjaste minsken op de foto. Se binne te finen op ús Facebookside. Besjoch se gau! Foto’s Janna van der Meer. Mei tank oan Raptiel!