Keatswike Frjentsjer

De Keatswike Frjentsjer stiet wer foar de doar. Tusken 18 en 25 maaie is der in grut ferskaat oan keatswedstriden. It begjint op sneon 18 maaie mei it Juwelier Kramer NK junioaren dat better bekend is ûnder de namme Jong Nederland Partij. Nei de Jong Nederlân folget twa dagen letter op Pinkstermoandei 20 maaie de […]