Moed: Pier 21

Yn it ramt fan Theater Na de Dam yntrodusearret Pier 21 de nije lokaasjefoarstelling Moed – do meist wol bang wêze, mar net laf. Yn de moanne maaie spilet dizze foarstelling yn it Jeltingahûs yn Bûtenpost, ek bekend as it gemeentehûs fan gemeente Achtkarspelen. Moed – do meist wol bang wêze, mar net lef giet […]