Slachtemaraton 2024

De Slachtemaraton rint oer de âlde Slachtedyk yn Fryslân. De hiele maraton giet oer in moai en ôfwikseljend parkoers fan goed 42 km troch it Fryske terpelânskip. De start is oan de seedyk by Easterbierrum. De finish is yn Raerd. Dit jier is wer in Slachte! Op sneon 15 juny rint of draaft elkenien fan […]