Huus en Hiem: Stellingwarver podcast

In de zeuventiende uutzending van Huus en Hiem praoten we mit Peter Hiemstra. Peter is keunstener en veurzitter van keunstroute Eupen Stal in Berkoop. Eupen Stal is de ooldste keunstroute van Nederlaand en bestied al 53 jaor. Peter nimt oons mit in et onstaon van de route en verteld wat d’r dit jaor op et […]

Huus en Hiem: Stellingwarver podcast

In de zestiende uutzending van Huus en Hiem ontvangen we Harmen Houtman in de studio. Harmen is al 52 jaor ant schrieven. In meert van dit jaor het hi’j veur zien hiele euvre de H.J.Bergveldpries uutriekt kregen. Harmen is een veulziedige schriever. Zo schrieft hi’j kotte verhealen, gedichten, meziekteksten en revu’s. Dit doet hi’j in […]

Huus en Hiem: Stellingwarver podcast

In de vuuftiende uutzending van Huus en Hiem ontvangen we Lammy Bruyns in de studio. Lammy speult al sund heur zesde jaor op de accordeon. Dit gong niet onverdienstelijk. Zi’j het tal van Friese en Nederlaanse kampioenschoppen wonnen. We praoten over meziek en de ontwikkeling an heurzels as muziekaant. Hiel biezunder is dat Lammy een […]

Huus en Hiem: Stellingwarver podcast

In de veertiende uutzending van Huus en Hiem ontvangen we Désiree Dijkstra van Stichting Stiekm Trots. De stichting is opricht om ondernemers uut Weststellingwarf an mekeer te bienden en om te laoten zien waor awwe as Stellingwarvers trots op wezen meugen. D’r is een webstee mit een protte infermosie over ondernemers, aktiviteiten in de regio […]

Huus en Hiem: Stellingwarver podcast

In de datiende uutzending van Huus en Hiem gaon we bi’j Pieter Jonker langes. Pieter is ien van de oprichters van de Stellingwarver Schrieversronte  en is uuteindelik 32 jaor warkzem veur de Stichting west. Hi’j vertelt over et wark dat hi’j in die tied daon het. Now is Pieter al jaoren aktief mit Stichting Nobilis. […]

Negende Bergveldpries veur Harmen Houtman

De Stellingwarver schriever Harmen Houtman het maendagaovend 25 meert tiedens een feestelike bi’jienkomst in de karke van Berkoop de H.J. Bergveldpries uutrikt kregen uut hanen van Schrieversronte-veurzitter Klaas van Weperen. De jury, onder veurzitterschop van Pieter Jonker, het op de feestelike aovend verslag uutbrocht van heur bevienings. De pries is niet alliend toekend veur de […]

Stellingwarfs-Fries optreden

De schrievers Johan Veenstra en Douwe Kootstra hebben vri’jdagmiddag 8 meert optreden in de biebeltheek in Wolvege. Een gezaemelik optreden van de schrievers-vertellers Johan Veenstra en Douwe Kootstra komt niet vaeke veur. As literaire entertainers timmeren zi’j al hiel lange an de weg. In veertig jaor tied hebben zi’j meer as 4500 keer optreden in […]