Diel dit berjocht

Frysktalige tsjerketsjinsten 26 maaie 2024

Bitgummole
Tsjerke 9.30 oere
ds. A. Terlouw

De Rottefalle
Tsjerke, 9.30 oere
hr. J. Klimstra

Itens
Martinitsjerke, 10.00 oere
A.M. Dijkstra-van der Woude
mei de Itenser Sjongers û.l.f. Hindrik van der Meer

Ljouwert
Grutte Tsjerke, 19.00 oere
ds. P. Beintema
fesperfiering mei Peter van der Zwaag (oargel) en Martha de Boer (lêzingen)

Oerterp
Sint-Pitertsjerke, 9.30 oere
ds. L.H. Westra

Ryptsjerk
Tsjerke, 9.30 oere
ds. H. Post-Knol

Tytsjerk
Sint-Fitustsjerke, 9.30 oere
J. van der Meulen-de Graaf
mei It Kwartettekoar: De hertslach fan in stjer

Wjelsryp
Ursulatsjerke, 9.30 oere
ds. T.T. Osinga

De foto, de Ursulatsjerke fan Wjelsryp, is makke troch Romke Hoekstra en oernommen fan Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

Lit in reaksje efter