Trochsette mei Surhuzum Open Air

It waar siet net mei op it festival …

Pier Boorsma, dichter ûnder de dichters

Arjan neamde Pier Boorsma ris in minor poet…

Janna’s fotoferhaaltsjes (17)

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by.

24 X-kabinet

Hein Jaap Hilarides: ‘Koeman en Wilders fechte om de andacht.’

In festival sûnder stekken

Gabrielle Terpstra oer it Baltyske festival Kilkim Žaibu yn Litouwen

Simpel is it nije nochter

Binne we (noch) dommer as eartiids?

Oranje-road

Hein Jaap Hilarides yn it Biltsk oer de oranjegekte en de ferlerne wedstriid tsjin Eastenryk.

Fan Frjentsjer oant Kaunas

Gabrielle Terpstra oer har reis nei Litouwen.

Frjemd folk yn ’e tún

Arjan Hut kriget in hiel folk op besite; is syn tún wol grut genôch?

Janna’s fotoferhaaltsjes (16)

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by.